Assessorament fiscal

Com a assessoria fiscal a Manresa, ens centrem a oferir una planificació fiscal contínua dels nostres clients per aconseguir els millors resultats i la major rendibilitat.

– Renda i patrimoni (consultes i estudis). Gestió i confecció de les declaracions de renda i patrimoni.
– Imposts de Transmissions Patrimonials.
– Creació d’empreses.
– Declaracions d’I.V.A. Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals.
– Declaracions d’I.R.P.F. Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals.
– Impost de Societats Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals.
– Inspecció Hisenda. Seguiment.

Li oferim assessorament, defensa i contestació a requeriments, així com liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre negoci.