Avís Legal

AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

bciassessors.com

 

© Document Protegit por Copyright

0.-OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web bciassessors.com, del qual és titular BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL.

La navegació pel lloc web de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ

BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL.

 • El seu nom comercial és: BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL.
 • El seu CIF és: B65883167.
 • El seu domicili social està en: Carretera Cardona 34 – 08241 – Manresa, Barcelona (Espanya).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T 43394 , F 191, S 8, H B 428197.
 • Està registrada en el Registre Especial de Mediadores i Corredores de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs, de la Direcció General d’Assegurances i Profunds de Pensions; clau d’inscripció C079444002710F.
 1. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 938728120.

Email: info@bciassessors.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS DE ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. a) Difondrecontingutsdelictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzaractuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en elsdocuments electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL presta els seus serveis.
 3. c) Intentar accediralscomptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL o de tercers i, si escau, extreure informació.
 4. d) Vulnerar elsdrets de propietatintel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL o de tercers.
 5. e) Suplantar la identitat de qualsevolaltreusuari.
 6. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevolaltra forma de comunicació pública, transformar o modificar elscontinguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. g) Recaptardadesamb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL dels seus continguts o serveis.

BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitatd’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitatdels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d’altreselements en elscontinguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordrepúblic, els usos del trànsit i el presentavís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc En particular, i a manera ejemplificativo, BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL no es responsabilitza de l’establiment de hipervínculos per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. 4. POLITICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL

B65883167

Crta de Cardona 56-60 Entresol 4ª – 08241 – Manresa, Barcelona (Espanya).

938728120

info@bciassessors.com

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

4.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

4.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BAGES  CONSULTING INTEGRAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis sobre la base de l’interès demostrat.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el camp Castellà.