Assessorament laboral

Com a assessoria laboral a Manresa, formem un equip competent altament professional en contínua formació per garantir un major aprofitament dels capital humà. L’assessorem per obtenir les condicions més idònies, a fi de reduir costos i evitar sancions.

– Nòmines i Assegurances Socials:
Càlcul i confecció dels rebuts de salari.
Confecció i enviament dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.
– Contractes ordinaris i subvencionats.
– Desocupació (tramitació prestacions atur, capitalitzacions i subsidis).
– Expedients de crisis (negociacions col•lectives, EROs).
– Representació i defensa jurídica davant Administració Justícia Laboral (Inspecció de Treball, Seguretat Social, Departament de Treball, Justícia Laboral).
– Altres Expedients en matèria de Seguretat Social: Prestacions de jubilació, SOVI, Invalidesa, viudetat, orfandat, classes passives, etc.