Assessorament jurídic

Com a assessoria jurídica a Manresa, disposem d’un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial, cobrint i abastant diferents branques i especialitats del món del Dret (civil, mercantil, família i successions)

– Obligacions i contractes:
Redacció de contractes de tot tipus.
Redacció d’escriptures i actes notarials.
Gestió i tramitació de documents notarials.
Gestió d’arrendaments.

– Planificació i gestió d’herències, donacions i successions.